Economische Noodtoestand: Deze Dringende Maatregelen Zijn Essentieel Voor Bedrijven in Nood

Economische Alarmbellen Rinkelen in Vlaanderen

De economische barometer voor Vlaamse ondernemingen toont een zorgwekkende daling, vooral in sectoren als industrie en bouw. Uit een recent onderzoek van Voka, gehouden onder 650 bedrijven, blijkt een verwachte daling van economische activiteit met respectievelijk 6 en 8 procent in deze sectoren voor 2023.

Tijdelijke Werkloosheid en Herstructureringen

De impact is nu al voelbaar. Een kwart van de grote industriële bedrijven heeft tijdelijke werkloosheid ingevoerd, en nog eens een kwart overweegt dit. Orders liggen bij 60% van de bedrijven onder het normale niveau en 40% verwacht een verdere afname. De gemiddelde omzetdaling wordt geschat op 2,6% voor het hele jaar. Deze negatieve trend brengt ook herstructureringen en verlaagde investeringen met zich mee, ondanks de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt.

Oproep tot Dringende Actie

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, benadrukt de urgentie: “De combinatie van hoge loon- en energiekosten, personeelstekort en geopolitieke spanningen vormt een bedreiging. We moeten nu handelen om een dramatische situatie te voorkomen.”

Voka pleit voor directe actie van zowel de federale als de Vlaamse regering, ondanks de naderende verkiezingen. Het negeren van deze economische crisis kan verregaande gevolgen hebben voor de regio als investeringslocatie.

Zes Concrete Voorstellen

Om de economische achteruitgang te keren, stelt Voka zes maatregelen voor:

  1. Federaal: Verlenging van de tijdelijke verlaging van patronale bijdragen en uitstel van betaling van RSZ-werkgeversbijdragen voor noodlijdende bedrijven.
  2. Maximale korting op transmissienettarieven voor energie-intensieve verbruikers.
  3. Vlaams: Implementatie van een robuust en rechtszeker vergunningenkader en een beter onderbouwd stikstofdecreet.
  4. Een geïntegreerd industrieel beleid gericht op het terugdringen van loon- en energiekosten.
  5. Een nieuw financieringsinstrument voor industriële klimaatinvesteringen.

De huidige economische situatie van Vlaamse bedrijven is alarmerend en vraagt om onmiddellijke actie. De voorstellen van Voka bieden een startpunt, maar de tijd dringt. De noodzaak tot hervorming en ondersteuning is evident om de welvaart en groei in de regio te waarborgen.

Meer lezen

‘The Wallfashion House’ Verhoogt Kapitaal en Verwerft Duitse Concurrent

De Tieltse muurdecoratieproducent ‘The Wallfashion House’, voorheen bekend als Grandeco, heeft zijn kapitaal verhoogd met 10 miljoen euro tot een totaal van 23 miljoen...

Verbeter je onderhandelingsvaardigheden voor zakelijk succes

In de competitieve zakenwereld is het beheersen van onderhandelen een essentiële vaardigheid die de deur kan openen naar talloze mogelijkheden.

Speeddate tussen ondernemers en politici: Een initiatief voor een ondernemersvriendelijker klimaat

Verslag van het UNIZO speeddate-evenement in Grimbergen waar ondernemers en politici discussiëren over het creëren van een ondernemersvriendelijker klimaat in Vlaams-Brabant.

Voka pleit voor hervorming Vlaamse omgevingsvergunning tijdens verkiezingssessie

Voka pleit voor een hervorming van de Vlaamse omgevingsvergunning om de procedure te vereenvoudigen en de investeringsaantrekkelijkheid van Vlaanderen te vergroten.

CVC Neemt Belang in House of Talents Over

Durfkapitalist CVC koopt een meerderheidsbelang in House of Talents, het gespecialiseerde interimbedrijf gericht op knelpuntberoepen. Ontdek de details van deze strategische overname en wat...

Pensioenhervorming onder vuur door kredietbeoordelaar Fitch en UNIZO

Fitch en UNIZO uiten stevige kritiek op de Belgische pensioenhervorming, waarschuwend voor onvoldoende maatregelen en een mogelijke verlaging van de kredietrating.

Intellectuele eigendom en doelstellingen voor duurzame ontwikkeling: Bouwen aan onze gemeenschappelijke...

Op 26 april 2024 viert de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom samen met de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom de Werelddag van de...

België’s Innovatiepremie Stimuleert Creativiteit zonder Extra Kosten

Ontdek hoe de Belgische Innovatiepremie werknemers beloont voor hun bijdragen aan bedrijfsinnovatie, zonder dat dit leidt tot extra sociale zekerheidsbijdragen.