Groene Boost: Belangrijke Fiscale Verlichting voor de Belgische Landbouwsector

In een recente zet om de Belgische landbouwsector te ondersteunen, heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers een reeks belangrijke maatregelen goedgekeurd. Deze beslissingen, genomen op donderdag 26 oktober, zijn een belangrijke stap voorwaarts in het bieden van fiscale verlichting en arbeidsondersteuning voor de groente- en fruitteelt.

Eén van de meest opvallende maatregelen is de goedkeuring van het wetsontwerp dat de niet-doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor de groenteteelt en de fruitteelt regelt. Dit biedt aanzienlijke fiscale voordelen voor boeren en telers, waardoor ze een gezonder financieel klimaat kunnen creëren.

Daarnaast heeft de overheid ook het Koninklijk Besluit (KB) definitief goedgekeurd, waarin de uitbreiding van de werkdagen voor seizoenarbeiders wordt vastgelegd. Voor de landbouwsector geldt nu een regeling van 50 dagen, terwijl de melkveehouderij en de tuinbouw kunnen rekenen op respectievelijk 100 halve dagen en een 100-dagenregeling. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat seizoenwerknemers meer flexibiliteit en stabiliteit krijgen in hun werk.

Een andere cruciale ontwikkeling is de goedkeuring van het KB inzake de vermindering van het forfaitair dagloon waarop de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) wordt berekend voor sectoren zoals de landbouw, bloemisterij en fruitteelt. Dit resulteert in lagere kosten voor werkgevers en draagt bij aan de algemene verlaging van de arbeidskosten in de sector.

Zodra deze teksten officieel in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd, wordt ook de compensatie voor de verhoging van het uurloon voor seizoenwerknemers effectief. Dit betekent dat werknemers die seizoensgebonden werk verrichten een betere compensatie krijgen voor hun inspanningen.

Bovendien is er meegedeeld dat al deze afspraken vanaf 2024 voor onbepaalde duur zullen worden verlengd. Dit biedt een langetermijnperspectief voor de sector en draagt bij aan een stabielere toekomst.

Deze maatregelen gericht op het ondersteunen van de binnenlandse landbouwsector en het waarborgen van werkgelegenheid voor lokale arbeidskrachten. Door het verminderen van fiscale lasten en het versterken van arbeidsvoorwaarden, zet België belangrijke stappen in het versterken van zijn agrarische sector, wat essentieel is voor de nationale economie en voedselzekerheid.

Meer lezen

‘The Wallfashion House’ Verhoogt Kapitaal en Verwerft Duitse Concurrent

De Tieltse muurdecoratieproducent ‘The Wallfashion House’, voorheen bekend als Grandeco, heeft zijn kapitaal verhoogd met 10 miljoen euro tot een totaal van 23 miljoen...

Verbeter je onderhandelingsvaardigheden voor zakelijk succes

In de competitieve zakenwereld is het beheersen van onderhandelen een essentiële vaardigheid die de deur kan openen naar talloze mogelijkheden.

Speeddate tussen ondernemers en politici: Een initiatief voor een ondernemersvriendelijker klimaat

Verslag van het UNIZO speeddate-evenement in Grimbergen waar ondernemers en politici discussiëren over het creëren van een ondernemersvriendelijker klimaat in Vlaams-Brabant.

Voka pleit voor hervorming Vlaamse omgevingsvergunning tijdens verkiezingssessie

Voka pleit voor een hervorming van de Vlaamse omgevingsvergunning om de procedure te vereenvoudigen en de investeringsaantrekkelijkheid van Vlaanderen te vergroten.

CVC Neemt Belang in House of Talents Over

Durfkapitalist CVC koopt een meerderheidsbelang in House of Talents, het gespecialiseerde interimbedrijf gericht op knelpuntberoepen. Ontdek de details van deze strategische overname en wat...

Pensioenhervorming onder vuur door kredietbeoordelaar Fitch en UNIZO

Fitch en UNIZO uiten stevige kritiek op de Belgische pensioenhervorming, waarschuwend voor onvoldoende maatregelen en een mogelijke verlaging van de kredietrating.

Intellectuele eigendom en doelstellingen voor duurzame ontwikkeling: Bouwen aan onze gemeenschappelijke...

Op 26 april 2024 viert de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom samen met de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom de Werelddag van de...

België’s Innovatiepremie Stimuleert Creativiteit zonder Extra Kosten

Ontdek hoe de Belgische Innovatiepremie werknemers beloont voor hun bijdragen aan bedrijfsinnovatie, zonder dat dit leidt tot extra sociale zekerheidsbijdragen.