Voka’s Visie: Sleutels tot Groei en Innovatie in Vlaanderen

In een tijdperk van snelle economische veranderingen presenteert Voka, het Vlaamse Kennis- en Lobbycentrum, een baanbrekend memorandum getiteld “Nu ondernemen voor morgen”. Dit document, opgesteld in de aanloop naar de Vlaamse en federale verkiezingen, benadrukt 170 innovatieve voorstellen om de economische groei in Vlaanderen te stimuleren. Deze voorstellen vormen de hoeksteen van een ambitieus plan om Vlaanderen op de voorgrond van Europese welvaart en innovatie te plaatsen.

Kernpunten van Voka’s Voorstellen

Frank Beckx van Voka licht toe dat deze voorstellen zijn ingedeeld in vier hoofdgebieden:

 1. Fiscale en Economische Stabiliteit:
  • Basis: Gezonde overheidsfinanciën en het realiseren van een structurele economische groei van minstens 2% per jaar.
  • Focus op een ambitieus industriebeleid en internationale concurrentiekracht om de economische ’taart’ te vergroten.
 2. Talentontwikkeling en Arbeidsmarkt:
  • Doel: Een werkzaamheidsgraad van 85% bereiken.
  • Methodes: Kwalitatief onderwijs, levenslang leren en een activerend arbeidsmarktbeleid.
 3. Duurzame Transities:
  • Benadrukken van de noodzaak van investeringen en groeikansen in de klimaattransitie.
  • De overheid moet ondersteunen met stevige vergunningsbeleiden en financieringsinstrumenten voor klimaatinvesteringen.
 4. Innovatie en Productiviteitsgroei:
  • Innovatie als sleutel tot verhoogde productiviteit.
  • Vlaanderen streeft ernaar de nummer één in Europa te worden op het gebied van innovatie.

De Rode Draad: Het memorandum benadrukt drie hoofddomeinen waar Vlaanderen een verschil kan maken: internationale concurrentiekracht, talentontwikkeling en innovatie. Voka benadrukt de noodzaak van diepgaande hervormingen en het verminderen van bureaucratische drempels om de economie te stimuleren.

Voka’s Plan van Aanpak: Voka zal deze voorstellen actief promoten door gesprekken met politieke leiders, het organiseren van verkiezingssessies en het informeren van het publiek. Het doel is het creëren van een breed draagvlak voor de voorgestelde hervormingen.

Evaluatie van Succes: Het succes van het memorandum zal worden afgemeten aan de mate waarin de voorstellen worden omarmd door politieke partijen en uiteindelijk worden omgezet in concreet beleid.

Conclusie: Voka’s memorandum biedt een visionaire blauwdruk voor de toekomst van Vlaanderen. Met de focus op economische stabiliteit, talentontwikkeling, duurzaamheid en innovatie, streeft het naar een welvarender en competitiever Vlaanderen.

Meer lezen

‘The Wallfashion House’ Verhoogt Kapitaal en Verwerft Duitse Concurrent

De Tieltse muurdecoratieproducent ‘The Wallfashion House’, voorheen bekend als Grandeco, heeft zijn kapitaal verhoogd met 10 miljoen euro tot een totaal van 23 miljoen...

Verbeter je onderhandelingsvaardigheden voor zakelijk succes

In de competitieve zakenwereld is het beheersen van onderhandelen een essentiële vaardigheid die de deur kan openen naar talloze mogelijkheden.

Speeddate tussen ondernemers en politici: Een initiatief voor een ondernemersvriendelijker klimaat

Verslag van het UNIZO speeddate-evenement in Grimbergen waar ondernemers en politici discussiëren over het creëren van een ondernemersvriendelijker klimaat in Vlaams-Brabant.

Voka pleit voor hervorming Vlaamse omgevingsvergunning tijdens verkiezingssessie

Voka pleit voor een hervorming van de Vlaamse omgevingsvergunning om de procedure te vereenvoudigen en de investeringsaantrekkelijkheid van Vlaanderen te vergroten.

CVC Neemt Belang in House of Talents Over

Durfkapitalist CVC koopt een meerderheidsbelang in House of Talents, het gespecialiseerde interimbedrijf gericht op knelpuntberoepen. Ontdek de details van deze strategische overname en wat...

Pensioenhervorming onder vuur door kredietbeoordelaar Fitch en UNIZO

Fitch en UNIZO uiten stevige kritiek op de Belgische pensioenhervorming, waarschuwend voor onvoldoende maatregelen en een mogelijke verlaging van de kredietrating.

Intellectuele eigendom en doelstellingen voor duurzame ontwikkeling: Bouwen aan onze gemeenschappelijke...

Op 26 april 2024 viert de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom samen met de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom de Werelddag van de...

België’s Innovatiepremie Stimuleert Creativiteit zonder Extra Kosten

Ontdek hoe de Belgische Innovatiepremie werknemers beloont voor hun bijdragen aan bedrijfsinnovatie, zonder dat dit leidt tot extra sociale zekerheidsbijdragen.