Antwerpen-Brugge: De Haven die Groeit in Uitdagende Tijden dit was 2023

In het hart van de maritieme wereld, waar de golven van geopolitieke en economische veranderingen onophoudelijk kabbelen, bevindt zich Port of Antwerp-Bruges. 2023 markeerde een jaar van zowel uitdagingen als veerkracht voor deze belangrijke speler in de internationale handel.

Gedurende het jaar daalde de totale goederenoverslag tot 271 miljoen ton, een afname van 5,5% vergeleken met 2022. Dit was voornamelijk het gevolg van de vertraagde wereldwijde economische groei en verminderde industriële productie, die wereldwijd de handelsstromen beïnvloedden.

Desondanks toonde de haven van Antwerpen-Bruges een opmerkelijke veerkracht, vooral in het containersegment. Hun marktaandeel binnen de Hamburg-Le Havre range steeg, wat de sterke positie van de haven in deze sector bevestigt. Deze prestatie is een bewijs van de strategische en efficiënte aanpak van de haven, zelfs in tijden van afnemende economische activiteit.

De overslag van containers daalde met 6,3% in ton en 7,2% in TEU in vergelijking met het voorgaande jaar. Ondanks deze daling bleef de haven concurrerender dan zijn rivalen in dezelfde regio, met een marktaandeelstijging van 0,6 procentpunt tot 30,2%.

Een ander opmerkelijk aspect was de liquiditeit van vloeibare bulk, die met 2,1% daalde maar desondanks het hoge niveau van 2022 evenaarde. De chemiesector, echter, ondervond druk door de stijgende kosten voor energie, grondstoffen en lonen, wat leidde tot een afname van 8,1% in de overslag van chemicaliën.

2023 was ook een jaar van normalisatie voor het conventionele stukgoedsegment, met een daling van 18,8% ten opzichte van de sterke post-COVID heropleving. De staaloverslag, een cruciaal onderdeel van dit segment, verminderde met 16,9%.

De totale roll-on/roll-off trafieken lieten een lichte daling van 2,1% zien, terwijl de overslag van nieuwe auto’s met 9,0% toenam. Interessant is de groei van de overslag met Ierland (+17,9%), terwijl de trafieken met het Verenigd Koninkrijk een daling van 4,9% ondervonden.

Het droge bulksegment kende een daling van 13,9% in vergelijking met vorig jaar, voornamelijk door een verminderde vraag naar steenkool en meststoffen.

De haven verwelkomde in 2023 een recordaantal cruiseschepen en passagiersbewegingen, wat wijst op de groeiende populariteit van Zeebrugge als een cruisebestemming.

Met 20.156 aangekomen zeeschepen in 2023, een daling van 4,2%, toont de haven zijn aanhoudende belang in de maritieme sector. Dit wordt verder onderstreept door de toename van de totale bruto tonnenmaat van deze schepen met 2,6% tot 657 miljoen BT.

Toekomstgerichte Investeringen

Port of Antwerp-Bruges blijft investeren in zijn toekomst. Met een ambitieus investeringsplan van €2,9 miljard voor de komende tien jaar, richt de haven zich op het versterken van zijn infrastructuur en het bevorderen van duurzame groei. Dit omvat belangrijke projecten zoals een nieuwe kaaimuur voor de Europa Terminal en de ontwikkeling van het NextGen District.

De haven is vastberaden om haar leidende rol in de energietransitie en de circulaire economie te behouden. Dit jaar zal de eerste levering van warmte plaatsvinden als onderdeel van het Warmtenet Antwerpen Noord-project, en de implementatie van een Europese klimaatneutrale waterstofhub is in volle gang.

De vergroening van de vloot wordt onderstreept door de introductie van innovatieve schepen zoals de Methatug, ’s werelds eerste sleepboot op methanol, en een elektrische RSD. Bovendien zal de walstroominstallatie voor de cruiseterminal in Zeebrugge in 2026 operationeel zijn, en wordt er samengewerkt aan CO2-reductie door middel van CO2-afvang.

Stemmen van Leiderschap

Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp-Bruges, erkent de uitdagingen van 2023 en benadrukt het belang van een strategische aanpak en efficiëntie. Hij benadrukt het cruciale belang van rechtszekerheid en een werkbaar vergunningenkader voor toekomstige groei en investeringen.

Dirk De fauw, burgemeester van Brugge en ondervoorzitter van de haven, wijst op de voordelen van de fusie voor de haven en de noodzaak van focus op economie, klimaat, en de menselijke en lokale omgeving. Hij benadrukt ook de cruciale rol van de haven in het behoud van de Vlaamse welvaart.

Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: “Onze haven is dé economische motor van Vlaanderen. Die motor hield het afgelopen jaar ondanks grote economische en geopolitieke uitdagingen goed stand dankzij alle werknemers en bedrijven die het beste van zichzelf geven. En daar wil ik ze opnieuw enorm voor bedanken, zeker omdat we – ondanks de daling van 5,5 procent in totale goederenoverslag – in de Hamburg-Le Havre range nog aan marktaandeel hebben gewonnen! Onze haven zorgt voor de nodige welvaart. Om duurzaam te kunnen blijven groeien is het uiterst belangrijk dat we aantrekkelijk genoeg blijven om de nodige investeringen aan te blijven trekken. Sleutelprojecten zoals ECA (Extra Containercapaciteit Antwerpen) en NSZ (Nieuwe Sluis Zeebrugge) blijven dan ook de hoogste prioriteit hebben om ook in de toekomst onze positie als wereldhaven te verzekeren. Het jaar 2024 is alvast voor onze haven goed gestart met de vergunning voor Ineos. Uitstekend nieuws voor onze jobs én onze Vlaamse welvaart.”

Conclusie en Oproep tot Actie

Terwijl Port of Antwerp-Bruges de stormen van 2023 heeft doorstaan, blijft het zijn koers zetten naar een duurzame en welvarende toekomst. De haven nodigt iedereen uit om deel te nemen aan dit spannende traject en moedigt lezers aan om hun gedachten en visies te delen via sociale media. Samen kunnen we bijdragen aan de voortdurende groei en het succes van deze dynamische haven.

Meer lezen

‘The Wallfashion House’ Verhoogt Kapitaal en Verwerft Duitse Concurrent

De Tieltse muurdecoratieproducent ‘The Wallfashion House’, voorheen bekend als Grandeco, heeft zijn kapitaal verhoogd met 10 miljoen euro tot een totaal van 23 miljoen...

Verbeter je onderhandelingsvaardigheden voor zakelijk succes

In de competitieve zakenwereld is het beheersen van onderhandelen een essentiële vaardigheid die de deur kan openen naar talloze mogelijkheden.

Speeddate tussen ondernemers en politici: Een initiatief voor een ondernemersvriendelijker klimaat

Verslag van het UNIZO speeddate-evenement in Grimbergen waar ondernemers en politici discussiëren over het creëren van een ondernemersvriendelijker klimaat in Vlaams-Brabant.

Voka pleit voor hervorming Vlaamse omgevingsvergunning tijdens verkiezingssessie

Voka pleit voor een hervorming van de Vlaamse omgevingsvergunning om de procedure te vereenvoudigen en de investeringsaantrekkelijkheid van Vlaanderen te vergroten.

CVC Neemt Belang in House of Talents Over

Durfkapitalist CVC koopt een meerderheidsbelang in House of Talents, het gespecialiseerde interimbedrijf gericht op knelpuntberoepen. Ontdek de details van deze strategische overname en wat...

Pensioenhervorming onder vuur door kredietbeoordelaar Fitch en UNIZO

Fitch en UNIZO uiten stevige kritiek op de Belgische pensioenhervorming, waarschuwend voor onvoldoende maatregelen en een mogelijke verlaging van de kredietrating.

Intellectuele eigendom en doelstellingen voor duurzame ontwikkeling: Bouwen aan onze gemeenschappelijke...

Op 26 april 2024 viert de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom samen met de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom de Werelddag van de...

België’s Innovatiepremie Stimuleert Creativiteit zonder Extra Kosten

Ontdek hoe de Belgische Innovatiepremie werknemers beloont voor hun bijdragen aan bedrijfsinnovatie, zonder dat dit leidt tot extra sociale zekerheidsbijdragen.