Voka wil Antwerpen en Zeebrugge ook per spoor ontsluiten

In een tijdperk waarin steden en regio’s strijden om economische voorspoed, neemt Brugge een voortrekkersrol op zich. Met een bloeiende ondernemersgemeenschap en opvallende infrastructuurprojecten, ontpopt de regio zich tot een economisch zwaargewicht in West-Vlaanderen.

Ondernemende Regio in Opkomst

De recente cijfers van VOKA, de Vlaamse Kamer van Koophandel, wijzen op een opmerkelijke groei in Brugge. Met 1824 nieuwe bedrijven overtreft Brugge nu Kortrijk, voorheen bekend als het economische hart van West-Vlaanderen. Brugge telt nu 35.320 ondernemingen en geniet van een lage werkloosheid van slechts 5,3%. Deze cijfers weerspiegelen een regio in bloei, maar niet zonder uitdagingen.

Uitdagingen en Oplossingen

Hoewel de regio een hoge werkzaamheidsgraad heeft, zijn er ook zorgpunten zoals een stijging van 26% in faillissementen en een toename van personeelskosten met 20% in vier jaar tijd. Een kritiek punt is de arbeidskrapte, wat leidt tot een gemiddelde van slechts 1,57 kandidaten per vacature. Xavier Vanneste, regiovoorzitter van VOKA Brugge, benadrukt het belang van arbeidsmigratie en stelt de oprichting van een internationaal huis voor in Brugge, naar het voorbeeld van Leuven, om expats te begeleiden.

Een Visie op Infrastructuur

Naast economische ontwikkelingen, dringen infrastructuurproblemen zich op. Verkeersopstoppingen tussen Torhout en Brugge en vertraagde infrastructuurwerken, zoals de Steenbruggebrug, bemoeilijken de bereikbaarheid van Brugge. Bovendien kampt de regio met verouderde bruggen en een ongelijke verdeling van overheidsfondsen voor infrastructuur.

Zeebrugge’s Ambities

Specifieke aandacht gaat uit naar Zeebrugge. Er wordt gepleit voor een havenspoorlijn tussen Zeebrugge en Antwerpen, parallel aan de E34, om de haven beter te ontsluiten. Daarnaast wordt de oproep voor de transformatie van de voorhaven in Zeebrugge naar een achterhaven steeds luider, om de kustlijn te beschermen tegen extreme weersomstandigheden zoals een duizendjarige storm.

De Rol van de Overheid

Deze ambities vereisen actieve betrokkenheid van zowel lokale als regionale overheden. Het is cruciaal dat er een balans gevonden wordt tussen economische groei en duurzame ontwikkeling, waarbij rekening gehouden wordt met milieu- en infrastructuurbehoeften.

Tot Slot

Brugge en Zeebrugge staan op een kruispunt van kansen en uitdagingen. Het is een tijd van economische bloei, maar ook van kritieke infrastructuurbehoeften. De regio’s toekomst hangt af van doordachte beslissingen en innovatieve oplossingen. De vraag is nu: hoe gaan we als gemeenschap deze kansen grijpen en de uitdagingen het hoofd bieden?

https://www.portofantwerpbruges.com/onze-haven

Meer lezen

‘The Wallfashion House’ Verhoogt Kapitaal en Verwerft Duitse Concurrent

De Tieltse muurdecoratieproducent ‘The Wallfashion House’, voorheen bekend als Grandeco, heeft zijn kapitaal verhoogd met 10 miljoen euro tot een totaal van 23 miljoen...

Verbeter je onderhandelingsvaardigheden voor zakelijk succes

In de competitieve zakenwereld is het beheersen van onderhandelen een essentiële vaardigheid die de deur kan openen naar talloze mogelijkheden.

Speeddate tussen ondernemers en politici: Een initiatief voor een ondernemersvriendelijker klimaat

Verslag van het UNIZO speeddate-evenement in Grimbergen waar ondernemers en politici discussiëren over het creëren van een ondernemersvriendelijker klimaat in Vlaams-Brabant.

Voka pleit voor hervorming Vlaamse omgevingsvergunning tijdens verkiezingssessie

Voka pleit voor een hervorming van de Vlaamse omgevingsvergunning om de procedure te vereenvoudigen en de investeringsaantrekkelijkheid van Vlaanderen te vergroten.

CVC Neemt Belang in House of Talents Over

Durfkapitalist CVC koopt een meerderheidsbelang in House of Talents, het gespecialiseerde interimbedrijf gericht op knelpuntberoepen. Ontdek de details van deze strategische overname en wat...

Pensioenhervorming onder vuur door kredietbeoordelaar Fitch en UNIZO

Fitch en UNIZO uiten stevige kritiek op de Belgische pensioenhervorming, waarschuwend voor onvoldoende maatregelen en een mogelijke verlaging van de kredietrating.

Intellectuele eigendom en doelstellingen voor duurzame ontwikkeling: Bouwen aan onze gemeenschappelijke...

Op 26 april 2024 viert de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom samen met de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom de Werelddag van de...

België’s Innovatiepremie Stimuleert Creativiteit zonder Extra Kosten

Ontdek hoe de Belgische Innovatiepremie werknemers beloont voor hun bijdragen aan bedrijfsinnovatie, zonder dat dit leidt tot extra sociale zekerheidsbijdragen.