Wijziging Anti-Misbruikbepaling door Minister Van Peteghem Stuit op Weerstand van Voka

Recente plannen van de Belgische Minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, om de algemene anti-misbruikbepaling aan te passen, hebben geleid tot aanzienlijke bezorgdheid bij Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen. De voorgestelde wijzigingen, die de bewijslast in gevallen van vermeende fiscale fraude omkeren, worden gezien als een bedreiging voor de rechtszekerheid en voorspelbaarheid van fiscale verplichtingen voor ondernemingen.

Huidige Bewijslast en de Voorgestelde Wijziging

Huidige Situatie

Onder de huidige wetgeving is de fiscus verantwoordelijk voor het aantonen van fiscaal misbruik door ondernemingen. Dit vereist bewijs van zowel een objectief als een subjectief element. Het objectieve element toont aan dat de belastingplichtige via een constructie de belastingwet ontwijkt, terwijl het subjectieve element bewijst dat deze constructie enkel voor dit doel is opgezet. De belastingplichtige moet vervolgens tegenbewijs leveren met andere motieven.

Voorgestelde Wijziging

Minister Van Peteghem’s voorstel zou deze bewijslast aanzienlijk wijzigen. De fiscus zou enkel het objectieve element hoeven aan te tonen, namelijk dat een constructie fiscaal voordeliger is dan andere opties. De belastingplichtige zou dan altijd moeten bewijzen dat de constructie gerechtvaardigd is door legitieme zakelijke of economische redenen. Dit houdt in dat de bewijslast in feite wordt omgekeerd.

Bezorgdheden van Voka

Voka uit sterke bezorgdheid over deze voorgestelde wijziging:

  1. Rechtszekerheid: De nieuwe regeling zou de rechtszekerheid voor ondernemingen aantasten. De mogelijkheid om de fiscale gevolgen van een transactie vooraf in te schatten, een cruciaal element voor zakelijke besluitvorming, zou verminderen.
  2. Invloed op Ondernemingsbeslissingen: Ondernemingen zouden moeite hebben met het nemen van beslissingen vanwege onvoorspelbare belastingdruk. Dit kan leiden tot verminderde investeringen en welvaartsverlies.
  3. Welvaartseffecten: Er is een risico dat bonafide ondernemers bepaalde transacties vermijden omdat fiscale adviseurs de gevolgen niet meer kunnen garanderen, wat een negatieve invloed op de welvaart zou kunnen hebben.

Oproep van Voka aan de Regering

Voka roept Minister Van Peteghem en de Belgische regering op om de nieuwe anti-misbruikbepaling niet in te voeren. Ze betogen dat de wijziging niet effectief zal zijn in het bestrijden van fiscale fraude en zal leiden tot fiscale rechtsonzekerheid en welvaartsvernietiging.

De voorgestelde wijziging in de anti-misbruikbepaling door Minister Van Peteghem roept aanzienlijke weerstand op vanuit Voka. De bezorgdheid over fiscale rechtsonzekerheid en de impact op het zakelijke klimaat in België staan centraal in dit debat. De uitkomst van deze discussie zal belangrijke implicaties hebben voor zowel de overheid als het bedrijfsleven in België.

Meer lezen

‘The Wallfashion House’ Verhoogt Kapitaal en Verwerft Duitse Concurrent

De Tieltse muurdecoratieproducent ‘The Wallfashion House’, voorheen bekend als Grandeco, heeft zijn kapitaal verhoogd met 10 miljoen euro tot een totaal van 23 miljoen...

Verbeter je onderhandelingsvaardigheden voor zakelijk succes

In de competitieve zakenwereld is het beheersen van onderhandelen een essentiële vaardigheid die de deur kan openen naar talloze mogelijkheden.

Speeddate tussen ondernemers en politici: Een initiatief voor een ondernemersvriendelijker klimaat

Verslag van het UNIZO speeddate-evenement in Grimbergen waar ondernemers en politici discussiëren over het creëren van een ondernemersvriendelijker klimaat in Vlaams-Brabant.

Voka pleit voor hervorming Vlaamse omgevingsvergunning tijdens verkiezingssessie

Voka pleit voor een hervorming van de Vlaamse omgevingsvergunning om de procedure te vereenvoudigen en de investeringsaantrekkelijkheid van Vlaanderen te vergroten.

CVC Neemt Belang in House of Talents Over

Durfkapitalist CVC koopt een meerderheidsbelang in House of Talents, het gespecialiseerde interimbedrijf gericht op knelpuntberoepen. Ontdek de details van deze strategische overname en wat...

Pensioenhervorming onder vuur door kredietbeoordelaar Fitch en UNIZO

Fitch en UNIZO uiten stevige kritiek op de Belgische pensioenhervorming, waarschuwend voor onvoldoende maatregelen en een mogelijke verlaging van de kredietrating.

Intellectuele eigendom en doelstellingen voor duurzame ontwikkeling: Bouwen aan onze gemeenschappelijke...

Op 26 april 2024 viert de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom samen met de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom de Werelddag van de...

België’s Innovatiepremie Stimuleert Creativiteit zonder Extra Kosten

Ontdek hoe de Belgische Innovatiepremie werknemers beloont voor hun bijdragen aan bedrijfsinnovatie, zonder dat dit leidt tot extra sociale zekerheidsbijdragen.