VDAB Dossiers Tonen Gebrek aan Initiatief bij Werkzoekenden: UNIZO Eist Strengere Sancties

De VDAB behandelde in het afgelopen jaar bijna 36.000 dossiers van werkzoekenden die onvoldoende inspanning leverden om werk te vinden. Opmerkelijk is dat in drie kwart van deze gevallen de werkzoekenden niet verschenen op hun afspraken. UNIZO, de ondernemersorganisatie, pleit voor onmiddellijke en automatische schorsing van de werkloosheidsuitkering bij afwezigheid zonder geldige reden en benadrukt de noodzaak van een strenger beleid.

Aanwezigheid essentieel voor werkzoekenden

  • Hoog aantal afwezigheden: Bijna 29.000 van de bijna 36.000 dossiers bij de VDAB waren gerelateerd aan afwezigheid bij afspraken. Dit toont een aanzienlijke desinteresse in het actief zoeken naar werk.
  • Reactie van UNIZO: De ondernemersorganisatie vindt dat opdagen bij afspraken het minimale is wat verwacht mag worden van werkzoekenden. Ze stellen voor om de werkloosheidsuitkering onmiddellijk en automatisch te schorsen bij ongeoorloofde afwezigheid.

Drastische maatregelen voorgesteld

  • Krapte op de arbeidsmarkt: Ondanks de sterke vraag naar personeel blijven veel werkzoekenden weg van hun afspraken met de VDAB.
  • Versnellen sanctieproces: Momenteel duurt het te lang voordat sancties effect hebben op de financiële situatie van de werkzoekende, waardoor gedragsverandering uitblijft.

Regionale aanpak en extra maatregelen

  • Verschillen tussen regio’s: Uit het jaarrapport van de RVA blijkt dat VDAB actiever is in het opleggen van sancties vergeleken met Brussel en Wallonië. Een meer uniforme en strenge aanpak wordt geadviseerd.
  • Voorstellen van UNIZO: Naast snellere sancties wil UNIZO de werkloosheid in tijd beperken tot maximaal 24 maanden en pleiten ze voor de regionalisering van de werkloosheidsuitkering om een meer gerichte aanpak te garanderen.

KMO.partners:

De oproep van UNIZO voor strengere sancties bij afwezigheid van werkzoekenden bij hun afspraken met de VDAB benadrukt de noodzaak van een proactieve houding in de zoektocht naar werk. Met de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en de verschillen in aanpak tussen de regio’s, onderstreept dit de behoefte aan een gecoördineerde en strenge aanpak om de werkzaamheidsgraad te verhogen.

Meer lezen

‘The Wallfashion House’ Verhoogt Kapitaal en Verwerft Duitse Concurrent

De Tieltse muurdecoratieproducent ‘The Wallfashion House’, voorheen bekend als Grandeco, heeft zijn kapitaal verhoogd met 10 miljoen euro tot een totaal van 23 miljoen...

Verbeter je onderhandelingsvaardigheden voor zakelijk succes

In de competitieve zakenwereld is het beheersen van onderhandelen een essentiële vaardigheid die de deur kan openen naar talloze mogelijkheden.

Speeddate tussen ondernemers en politici: Een initiatief voor een ondernemersvriendelijker klimaat

Verslag van het UNIZO speeddate-evenement in Grimbergen waar ondernemers en politici discussiëren over het creëren van een ondernemersvriendelijker klimaat in Vlaams-Brabant.

Voka pleit voor hervorming Vlaamse omgevingsvergunning tijdens verkiezingssessie

Voka pleit voor een hervorming van de Vlaamse omgevingsvergunning om de procedure te vereenvoudigen en de investeringsaantrekkelijkheid van Vlaanderen te vergroten.

CVC Neemt Belang in House of Talents Over

Durfkapitalist CVC koopt een meerderheidsbelang in House of Talents, het gespecialiseerde interimbedrijf gericht op knelpuntberoepen. Ontdek de details van deze strategische overname en wat...

Pensioenhervorming onder vuur door kredietbeoordelaar Fitch en UNIZO

Fitch en UNIZO uiten stevige kritiek op de Belgische pensioenhervorming, waarschuwend voor onvoldoende maatregelen en een mogelijke verlaging van de kredietrating.

Intellectuele eigendom en doelstellingen voor duurzame ontwikkeling: Bouwen aan onze gemeenschappelijke...

Op 26 april 2024 viert de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom samen met de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom de Werelddag van de...

België’s Innovatiepremie Stimuleert Creativiteit zonder Extra Kosten

Ontdek hoe de Belgische Innovatiepremie werknemers beloont voor hun bijdragen aan bedrijfsinnovatie, zonder dat dit leidt tot extra sociale zekerheidsbijdragen.