Vrouwen op de Arbeidsmarkt: Waar Staan We Echt?

Op een spraakmakende 21 september organiseerden Vice-eersteminister Pierre-Yves Dermagne en staatssecretaris Marie-Colline Leroy de jaarlijkse werkgelegenheidsconferentie. Dit jaar stond de vergadering in het teken van vrouwelijke arbeidsparticipatie. Maar terwijl menigeen de conferentie als een stap in de goede richting zag, hebben anderen, waaronder prominente werkgeversorganisaties, hun twijfels over de daadwerkelijke reikwijdte van de discussie.

Het streefcijfer uit het federaal regeerakkoord is helder: tegen 2030 moet de werkzaamheidsgraad 80% bedragen. Jaarlijks wordt daarom een conferentie gehouden. In 2021 werd gekeken naar eindeloopbanen, en in 2022 werd de integratie van niet-Belgische arbeidskrachten benadrukt.

Een lichtpunt is de vaststelling dat de werkzaamheidsgraad van vrouwen in de loop der jaren aanzienlijk is toegenomen. De huidige cijfers tonen een verschil van minder dan 8 procentpunten met die van mannen. Maar er is nog steeds veel werk aan de winkel. Zo zijn er bepaalde sectoren waarin vrouwen oververtegenwoordigd zijn, en het aantal vrouwen dat deeltijds werkt, ligt hoger dan dat van mannen. Daarnaast is er een merkbare onevenwichtigheid in de verdeling van onbetaalde huishoudelijke taken en kinderzorg.

Wat zijn de aanbevelingen? Werkgeversorganisaties dringen aan op verschillende maatregelen. Zo moeten meisjes worden aangemoedigd om studies in wetenschap, technologie, techniek en wiskunde te volgen. Stereotypen moeten worden aangepakt door nauwere samenwerking tussen scholen en bedrijven. Bovendien moet de kinderopvang verbeterd worden om een beter evenwicht tussen werk en privé te bevorderen.

Best practices werden ook gedeeld. Bijzondere vermelding verdienen de projecten ‘Femmes et Construction’ en ‘Wo.Men in Finance’. Experts van Agoria, met hun expertise in “Women in Tech”, deelden eveneens hun inzichten.

Echter, ondanks al deze positieve bewegingen, blijft er een kritisch geluid. Veel werkgeversorganisaties voelen dat de huidige ambitie en focus van de conferentie niet voldoen. Ze benadrukken dat, hoewel de discussie over vrouwen op de arbeidsmarkt essentieel is, er een breder debat nodig is dat zich richt op het totale arbeidspotentieel en de uitdagingen van de moderne arbeidsmarkt.

De conferentie heeft enkele stappen voorwaarts gezet in de discussie over vrouwelijke arbeidsparticipatie. Echter, om het streefdoel van 80% tegen 2030 te bereiken, zal er een breder en wellicht meer gedurfd debat nodig zijn dat verder gaat dan de huidige focus. Het is tijd voor een omvattende aanpak van de uitdagingen op de arbeidsmarkt.

Meer lezen

‘The Wallfashion House’ Verhoogt Kapitaal en Verwerft Duitse Concurrent

De Tieltse muurdecoratieproducent ‘The Wallfashion House’, voorheen bekend als Grandeco, heeft zijn kapitaal verhoogd met 10 miljoen euro tot een totaal van 23 miljoen...

Verbeter je onderhandelingsvaardigheden voor zakelijk succes

In de competitieve zakenwereld is het beheersen van onderhandelen een essentiële vaardigheid die de deur kan openen naar talloze mogelijkheden.

Speeddate tussen ondernemers en politici: Een initiatief voor een ondernemersvriendelijker klimaat

Verslag van het UNIZO speeddate-evenement in Grimbergen waar ondernemers en politici discussiëren over het creëren van een ondernemersvriendelijker klimaat in Vlaams-Brabant.

Voka pleit voor hervorming Vlaamse omgevingsvergunning tijdens verkiezingssessie

Voka pleit voor een hervorming van de Vlaamse omgevingsvergunning om de procedure te vereenvoudigen en de investeringsaantrekkelijkheid van Vlaanderen te vergroten.

CVC Neemt Belang in House of Talents Over

Durfkapitalist CVC koopt een meerderheidsbelang in House of Talents, het gespecialiseerde interimbedrijf gericht op knelpuntberoepen. Ontdek de details van deze strategische overname en wat...

Pensioenhervorming onder vuur door kredietbeoordelaar Fitch en UNIZO

Fitch en UNIZO uiten stevige kritiek op de Belgische pensioenhervorming, waarschuwend voor onvoldoende maatregelen en een mogelijke verlaging van de kredietrating.

Intellectuele eigendom en doelstellingen voor duurzame ontwikkeling: Bouwen aan onze gemeenschappelijke...

Op 26 april 2024 viert de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom samen met de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom de Werelddag van de...

België’s Innovatiepremie Stimuleert Creativiteit zonder Extra Kosten

Ontdek hoe de Belgische Innovatiepremie werknemers beloont voor hun bijdragen aan bedrijfsinnovatie, zonder dat dit leidt tot extra sociale zekerheidsbijdragen.