Federale regering zet nieuwe stappen: UNIZO applaudisseert voor uitbreiding flexi-jobs, maar enkele sectoren voelen zich buitengesloten

UNIZO, de stem van zelfstandige ondernemers, juicht de recente beslissingen van de federale regering toe. Centraal in deze nieuwe begrotingsbeslissingen staat een investering van 1,2 miljard euro zonder dat dit resulteert in een hogere belasting voor ondernemers. Een significant aspect hiervan is de uitbreiding van het bereik van de flexi-jobs.

Volgens Danny Van Assche, de toonaangevende figuur binnen UNIZO, is het besluit om flexi-jobs uit te breiden naar 12 extra sectoren cruciaal. “Hoewel we hoopten op een beschikbaarheid in alle sectoren, beschouwen we dit als een substantiële stap voorwaarts,” stelt hij. Van Assche merkte echter ook op dat er een prijskaartje aan hangt in de vorm van verhoogde bijdragen en een verhoogde administratieve belasting voor de reeds deelnemende sectoren.

Een bijkomende maatregel is het instellen van een jaarlijks inkomstenplafond van 12.000 euro voor flexi-jobbers, en de verplichting dat sectorale loonschalen gevolgd worden. Een uitzondering hierop is de horecasector. Van Assche benadrukt dat deze veranderingen het systeem ingewikkelder maken. Daarnaast leiden ze tot een verhoging van de sociale bijdragen die door werkgevers worden betaald, wat een directe kostenverhoging voor hen betekent.

UNIZO heeft lang gepleit voor een meer inclusief systeem voor flexi-jobs, en het feit dat het aantal deelnemende sectoren is verhoogd van 10 naar 22, wordt gezien als een positieve ontwikkeling. Met de huidige uitdagingen op de arbeidsmarkt blijken flexi-jobbers van onschatbare waarde voor ondernemers. Van Assche voegt eraan toe dat sectoren als verhuisbedrijven, uitvaartondernemingen, voeding en evenementen baat hebben bij deze uitbreiding. Hij betreurt echter dat andere sectoren, zoals de taxibranche, nog niet in aanmerking komen.

In zijn slotopmerkingen wijst Van Assche op het belang van de investering van 1,2 miljard euro en hoe dit mogelijk een basis vormt voor toekomstige besluiten in 2025. Terwijl de uitbreiding van flexi-jobs een overwinning is voor ondernemers, zijn er nog steeds teleurstellingen te bespeuren. Van Assche wijst op specifieke sectoren zoals de bouw en transport die aanvullende ondersteuning nodig hebben.

De recente beslissing van de federale regering om 1,2 miljard euro te investeren in de begroting en flexi-jobs uit te breiden, wordt over het algemeen goed ontvangen door UNIZO. Hoewel de maatregelen stappen in de juiste richting zijn, blijft er ruimte voor verbetering en inclusiviteit voor alle sectoren.

Meer lezen

‘The Wallfashion House’ Verhoogt Kapitaal en Verwerft Duitse Concurrent

De Tieltse muurdecoratieproducent ‘The Wallfashion House’, voorheen bekend als Grandeco, heeft zijn kapitaal verhoogd met 10 miljoen euro tot een totaal van 23 miljoen...

Verbeter je onderhandelingsvaardigheden voor zakelijk succes

In de competitieve zakenwereld is het beheersen van onderhandelen een essentiële vaardigheid die de deur kan openen naar talloze mogelijkheden.

Speeddate tussen ondernemers en politici: Een initiatief voor een ondernemersvriendelijker klimaat

Verslag van het UNIZO speeddate-evenement in Grimbergen waar ondernemers en politici discussiëren over het creëren van een ondernemersvriendelijker klimaat in Vlaams-Brabant.

Voka pleit voor hervorming Vlaamse omgevingsvergunning tijdens verkiezingssessie

Voka pleit voor een hervorming van de Vlaamse omgevingsvergunning om de procedure te vereenvoudigen en de investeringsaantrekkelijkheid van Vlaanderen te vergroten.

CVC Neemt Belang in House of Talents Over

Durfkapitalist CVC koopt een meerderheidsbelang in House of Talents, het gespecialiseerde interimbedrijf gericht op knelpuntberoepen. Ontdek de details van deze strategische overname en wat...

Pensioenhervorming onder vuur door kredietbeoordelaar Fitch en UNIZO

Fitch en UNIZO uiten stevige kritiek op de Belgische pensioenhervorming, waarschuwend voor onvoldoende maatregelen en een mogelijke verlaging van de kredietrating.

Intellectuele eigendom en doelstellingen voor duurzame ontwikkeling: Bouwen aan onze gemeenschappelijke...

Op 26 april 2024 viert de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom samen met de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom de Werelddag van de...

België’s Innovatiepremie Stimuleert Creativiteit zonder Extra Kosten

Ontdek hoe de Belgische Innovatiepremie werknemers beloont voor hun bijdragen aan bedrijfsinnovatie, zonder dat dit leidt tot extra sociale zekerheidsbijdragen.