Nieuwe Verordening: Werkgevers, Wees Alert op Uw Mobiliteitsbudget!

Vanaf de start van 2024 zullen werkgevers zich aan striktere regelgeving moeten houden aangaande het mobiliteitsbudget. Deze verandering heeft als doel een transparanter en eenvoudiger systeem voor zowel de werkgever als werknemer te creëren.

Wat Verandert er Precies?
Tot op heden waren er geen uniforme regels voor de berekening van het mobiliteitsbudget. Deze lacune wordt nu opgevuld. Werkgevers krijgen de optie om het budget vast te stellen aan de hand van een gedetailleerde lijst met daadwerkelijke kosten of via een vastgestelde standaardwaarde.

Echter, een eenmaal gekozen methode dient consistent te worden toegepast op alle werknemers en blijft drie jaar van kracht. Na deze periode mag er van methode gewisseld worden, hoewel bestaande overeenkomsten van kracht blijven. Dit impliceert dat een wijziging enkel relevant is voor nieuwkomers binnen het bedrijf. Voorzichtigheid is dus geboden bij het selecteren van een methode, aangezien frequente wijzigingen uitgesloten zijn.

Mocht er door de werkgever geen specifieke keuze worden gemaakt, dan zal het budget automatisch berekend worden op basis van de daadwerkelijke kosten. Tevens blijft het mogelijk de gegevens van een referentievoertuig te gebruiken, mits dit consequent wordt gedaan voor alle werknemers met een bedrijfswagen.

De standaardwaarde methode, samengesteld uit een vaste en variabele component, biedt een snellere duidelijkheid over het te verwachten bedrag in de verschillende pijlers.

Volledig Virtueel:
Een opmerkelijke verandering is dat het volledige mobiliteitsbudget vanaf 1 januari virtueel beschikbaar moet zijn voor werknemers. Dit houdt in dat ook de opties binnen pijler 1 virtueel worden aangeboden.

Voor de onbekenden met de termen: het mobiliteitsbudget is onderverdeeld in drie pijlers:

  1. Pijler 1: een milieuvriendelijke bedrijfsauto.
  2. Pijler 2: ecologische vervoersmiddelen en woonlasten voor degenen die binnen 10 km van hun werkplek wonen.
  3. Pijler 3: overgebleven saldo na uitgaven in pijler 1 en/of 2 dat de werknemer kan verkrijgen.

Voor een diepgaande blik op de berekeningsmethoden wordt aangeraden om contact op te nemen met het sociaal secretariaat: geert.deman@besox.be

Meer lezen

‘The Wallfashion House’ Verhoogt Kapitaal en Verwerft Duitse Concurrent

De Tieltse muurdecoratieproducent ‘The Wallfashion House’, voorheen bekend als Grandeco, heeft zijn kapitaal verhoogd met 10 miljoen euro tot een totaal van 23 miljoen...

Verbeter je onderhandelingsvaardigheden voor zakelijk succes

In de competitieve zakenwereld is het beheersen van onderhandelen een essentiële vaardigheid die de deur kan openen naar talloze mogelijkheden.

Speeddate tussen ondernemers en politici: Een initiatief voor een ondernemersvriendelijker klimaat

Verslag van het UNIZO speeddate-evenement in Grimbergen waar ondernemers en politici discussiëren over het creëren van een ondernemersvriendelijker klimaat in Vlaams-Brabant.

Voka pleit voor hervorming Vlaamse omgevingsvergunning tijdens verkiezingssessie

Voka pleit voor een hervorming van de Vlaamse omgevingsvergunning om de procedure te vereenvoudigen en de investeringsaantrekkelijkheid van Vlaanderen te vergroten.

CVC Neemt Belang in House of Talents Over

Durfkapitalist CVC koopt een meerderheidsbelang in House of Talents, het gespecialiseerde interimbedrijf gericht op knelpuntberoepen. Ontdek de details van deze strategische overname en wat...

Pensioenhervorming onder vuur door kredietbeoordelaar Fitch en UNIZO

Fitch en UNIZO uiten stevige kritiek op de Belgische pensioenhervorming, waarschuwend voor onvoldoende maatregelen en een mogelijke verlaging van de kredietrating.

Intellectuele eigendom en doelstellingen voor duurzame ontwikkeling: Bouwen aan onze gemeenschappelijke...

Op 26 april 2024 viert de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom samen met de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom de Werelddag van de...

België’s Innovatiepremie Stimuleert Creativiteit zonder Extra Kosten

Ontdek hoe de Belgische Innovatiepremie werknemers beloont voor hun bijdragen aan bedrijfsinnovatie, zonder dat dit leidt tot extra sociale zekerheidsbijdragen.