België Worstelt met Werkloosheid en Loonkloof: Toekomstgerichte Strategieën Aangeboord

In een onlangs vrijgegeven rapport door UNIZO, “Loon naar werken”, wordt België’s arbeidsmarkt blootgelegd met zorgwekkende statistieken. Ondanks een gestage toename van de werkzaamheidsgraad in het laatste decennium, blijft de kloof met de economische partners breed. De vacaturegraad in België blijft de hoogste in Europa, met sectoren zoals bouw en ICT die schreeuwen om personeel. Dit contrast met de activatiegraad, die op een laagste regionale punt bungelt, signaleert een dringende behoefte aan hervorming.

De uitdagingen waar België voor staat, zijn meervoudig: een hoge werkloosheidsgraad met 40% van de werkzoekenden die al meer dan een jaar zoeken, een werkloosheidsuitkering die ongelimiteerd is in tijd, en een belastingstelsel dat werknemers en werkgevers gelijkelijk knelt. Met een van de hoogste loonkosten ter wereld en een netto inkomen dat daar niet mee overeenkomt, blijven veel Belgische werknemers financieel achter.

De constructieve benadering van UNIZO houdt in dat de huidige fiscale hervormingen en sociale voordelen inkomensgerelateerd moeten worden, en dat de duur van werkloosheidsuitkeringen moet worden beperkt. Verhoogde steun voor de laagste arbeidsinkomens in kinderopvang en mobiliteit kan ook een belangrijke factor zijn in de activering van werkzoekenden.

België’s unieke systeem van automatische loonindexering heeft de loonkosten verder verhoogd, waardoor Belgische ondernemingen onder druk staan om competitief te blijven. De hervorming van dit systeem kan bedrijven helpen om productiever en concurrerender te zijn.

In zijn afsluiting benadrukt UNIZO-topman Danny Van Assche de noodzaak van doortastende actie: “Ondernemers en werknemers zijn het zat om klem te zitten in een systeem dat noch werkt noch welvaart bevordert. Het is tijd voor een verandering die hard werken beloont en een eerlijke kans biedt op voorspoed.”

Door deze aanbevelingen te omarmen, kan België een arbeidsmarkt creëren die niet alleen competitief is, maar ook rechtvaardig en toegankelijk voor iedereen. Met gerichte beleidsmaatregelen en een engagement voor continue innovatie, kunnen we een toekomst bouwen waarin elke Belgische burger de vruchten van zijn arbeid kan plukken.

Meer lezen

‘The Wallfashion House’ Verhoogt Kapitaal en Verwerft Duitse Concurrent

De Tieltse muurdecoratieproducent ‘The Wallfashion House’, voorheen bekend als Grandeco, heeft zijn kapitaal verhoogd met 10 miljoen euro tot een totaal van 23 miljoen...

Verbeter je onderhandelingsvaardigheden voor zakelijk succes

In de competitieve zakenwereld is het beheersen van onderhandelen een essentiële vaardigheid die de deur kan openen naar talloze mogelijkheden.

Speeddate tussen ondernemers en politici: Een initiatief voor een ondernemersvriendelijker klimaat

Verslag van het UNIZO speeddate-evenement in Grimbergen waar ondernemers en politici discussiëren over het creëren van een ondernemersvriendelijker klimaat in Vlaams-Brabant.

Voka pleit voor hervorming Vlaamse omgevingsvergunning tijdens verkiezingssessie

Voka pleit voor een hervorming van de Vlaamse omgevingsvergunning om de procedure te vereenvoudigen en de investeringsaantrekkelijkheid van Vlaanderen te vergroten.

CVC Neemt Belang in House of Talents Over

Durfkapitalist CVC koopt een meerderheidsbelang in House of Talents, het gespecialiseerde interimbedrijf gericht op knelpuntberoepen. Ontdek de details van deze strategische overname en wat...

Pensioenhervorming onder vuur door kredietbeoordelaar Fitch en UNIZO

Fitch en UNIZO uiten stevige kritiek op de Belgische pensioenhervorming, waarschuwend voor onvoldoende maatregelen en een mogelijke verlaging van de kredietrating.

Intellectuele eigendom en doelstellingen voor duurzame ontwikkeling: Bouwen aan onze gemeenschappelijke...

Op 26 april 2024 viert de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom samen met de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom de Werelddag van de...

België’s Innovatiepremie Stimuleert Creativiteit zonder Extra Kosten

Ontdek hoe de Belgische Innovatiepremie werknemers beloont voor hun bijdragen aan bedrijfsinnovatie, zonder dat dit leidt tot extra sociale zekerheidsbijdragen.