Pessimisme overheerst bij Vlaamse KMO’s: Uitdagingen in 2024 volgens UNIZO Barometer

De Vlaamse kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) hebben een turbulent jaar achter de rug, zoals blijkt uit de recente gegevens van de UNIZO KMO-Barometer. Voor het negende opeenvolgende kwartaal laat de barometer een negatieve trend zien. Dit wijst op een aanhoudend laag ondernemersvertrouwen en diverse economische uitdagingen die de sector teisteren.

Kernpunten uit de UNIZO KMO-Barometer:

  • Negatieve Groeivooruitzichten: De barometer, die de economische situatie van Vlaamse KMO’s weerspiegelt, blijft negatief, met een verdere verslechtering in het vierde kwartaal van 2023.
  • Pessimisme onder Ondernemers: Volgens een recente bevraging is een derde van de Vlaamse ondernemers pessimistisch over de vooruitzichten voor 2024.
  • Stijgende Faillissementen: Er is een toename in het aantal faillissementen, vooral onder jonge bedrijven. Ongeveer de helft van alle gefailleerde bedrijven is jonger dan vijf jaar.

De Uitdagingen: Hogere Kosten en Arbeidsmarktkrapte Naast de coronacrisis in 2020-2021, hebben KMO’s te maken gehad met aanzienlijke kostenstijgingen. De hogere prijzen voor grondstoffen en energie, samen met een loonkostschok, hebben een directe impact gehad op de rendabiliteit van deze bedrijven. Tegen deze achtergrond is er ook sprake van een ontspoorde begroting en krapte op de arbeidsmarkt.

Optimisme Blijft Belangrijk Ondanks de uitdagende omstandigheden benadrukt Danny Van Assche, topman van UNIZO, het belang van optimisme. Hij wijst op de noodzaak van een realistische maar hoopvolle benadering voor de toekomst.

Vooruitblik en Aanbevelingen van UNIZO

  • UNIZO stelt voor om een duurzaamheidsindex in te voeren, waarin de prijzen van fossiele brandstoffen niet worden meegenomen.
  • Ze pleiten voor een ‘opt-out’ optie voor bedrijven die de loonindexatie niet kunnen bijhouden.

Over de UNIZO KMO-Barometer De UNIZO KMO-Barometer is een belangrijke conjunctuurindicator voor de Vlaamse zelfstandige ondernemer en KMO. Sinds 1987 wordt deze barometer elk kwartaal samengesteld op basis van een online bevraging onder een vast en representatief panel van zaakvoerders.


Het jaar 2023 was uitdagend voor Vlaamse KMO’s, en de vooruitzichten voor 2024 blijven onzeker. De combinatie van economische onzekerheden, stijgende kosten, en arbeidsmarktkrapte vormt een aanzienlijke hindernis. Echter, met een realistische en hoopvolle benadering, en de juiste beleidsmaatregelen, kunnen deze uitdagingen mogelijk worden overwonnen.

Meer lezen

‘The Wallfashion House’ Verhoogt Kapitaal en Verwerft Duitse Concurrent

De Tieltse muurdecoratieproducent ‘The Wallfashion House’, voorheen bekend als Grandeco, heeft zijn kapitaal verhoogd met 10 miljoen euro tot een totaal van 23 miljoen...

Verbeter je onderhandelingsvaardigheden voor zakelijk succes

In de competitieve zakenwereld is het beheersen van onderhandelen een essentiële vaardigheid die de deur kan openen naar talloze mogelijkheden.

Speeddate tussen ondernemers en politici: Een initiatief voor een ondernemersvriendelijker klimaat

Verslag van het UNIZO speeddate-evenement in Grimbergen waar ondernemers en politici discussiëren over het creëren van een ondernemersvriendelijker klimaat in Vlaams-Brabant.

Voka pleit voor hervorming Vlaamse omgevingsvergunning tijdens verkiezingssessie

Voka pleit voor een hervorming van de Vlaamse omgevingsvergunning om de procedure te vereenvoudigen en de investeringsaantrekkelijkheid van Vlaanderen te vergroten.

CVC Neemt Belang in House of Talents Over

Durfkapitalist CVC koopt een meerderheidsbelang in House of Talents, het gespecialiseerde interimbedrijf gericht op knelpuntberoepen. Ontdek de details van deze strategische overname en wat...

Pensioenhervorming onder vuur door kredietbeoordelaar Fitch en UNIZO

Fitch en UNIZO uiten stevige kritiek op de Belgische pensioenhervorming, waarschuwend voor onvoldoende maatregelen en een mogelijke verlaging van de kredietrating.

Intellectuele eigendom en doelstellingen voor duurzame ontwikkeling: Bouwen aan onze gemeenschappelijke...

Op 26 april 2024 viert de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom samen met de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom de Werelddag van de...

België’s Innovatiepremie Stimuleert Creativiteit zonder Extra Kosten

Ontdek hoe de Belgische Innovatiepremie werknemers beloont voor hun bijdragen aan bedrijfsinnovatie, zonder dat dit leidt tot extra sociale zekerheidsbijdragen.