Veranderingen in RSZ-bijdrageregeling voor bepaalde werknemersgroepen

In dit artikel worden de aanstaande wijzigingen in de regeling van de vermindering van RSZ-bijdragen in het Vlaams Gewest besproken. Deze wijzigingen, die ingaan op 1 juli 2024, hebben betrekking op drie specifieke groepen: oudere werkende werknemers, oudere niet-werkende werkzoekenden en laaggeschoolde jongeren.

1. Oudere werkende werknemers

Huidige Regeling

Tot 1 juli 2024 kunnen werkgevers in het Vlaams Gewest genieten van een RSZ-korting voor het in dienst hebben van werknemers van 61 jaar en ouder. Deze werknemers moeten voldoen aan diverse voorwaarden, zoals een maximaal refertekwartaalloon van € 13.945 en tewerkgesteld zijn in het Vlaams Gewest.

Overgangsmaatregelen

Vanaf 1 juli 2024 vervalt deze doelgroepvermindering. Er zijn echter overgangsmaatregelen voor werknemers die op 30 juni 2024 minstens 62 jaar oud zijn. Voor hen blijft de vermindering geldig tot uiterlijk 30 juni 2028. Voor werknemers tussen 61 en 62 jaar op 30 juni 2024 is er geen overgangsmaatregel.

2. Oudere niet-werkende werkzoekenden

Huidige Regeling

Werkgevers die een nieuwe werknemer van minstens 58 jaar aanwerven die ingeschreven staat bij de VDAB, kunnen momenteel genieten van een volledige vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen gedurende 8 kwartalen.

Overgangsmaatregelen

Deze regeling vervalt ook op 1 juli 2024. Echter, als de werknemer vóór deze datum in dienst treedt, behoudt de werkgever de vermindering voor de volledige duurtijd van 8 kwartalen.

3. Laaggeschoolde jongeren

Huidige Regeling

Werkgevers die een laaggeschoolde jongere onder de 25 jaar aanwerven, kunnen momenteel een volledige vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen krijgen voor 8 kwartalen. De jongere moet aan specifieke voorwaarden voldoen, zoals een maximum refertekwartaalloon van € 13.945 en tewerkgesteld zijn in het Vlaams Gewest.

Overgangsmaatregelen

Ook deze doelgroepvermindering wordt per 1 juli 2024 afgeschaft. Voor jongeren die uiterlijk op 30 juni 2024 in dienst zijn getreden, blijft de vermindering echter gelden voor 8 kwartalen.

Conclusie

Deze wijzigingen hebben aanzienlijke gevolgen voor werkgevers in het Vlaams Gewest, zegt sociaal secretariaat Besox. Het is van belang dat zij zich bewust zijn van deze veranderingen en de overgangsmaatregelen om optimaal te kunnen blijven profiteren van de beschikbare voordelen.

Meer lezen

‘The Wallfashion House’ Verhoogt Kapitaal en Verwerft Duitse Concurrent

De Tieltse muurdecoratieproducent ‘The Wallfashion House’, voorheen bekend als Grandeco, heeft zijn kapitaal verhoogd met 10 miljoen euro tot een totaal van 23 miljoen...

Verbeter je onderhandelingsvaardigheden voor zakelijk succes

In de competitieve zakenwereld is het beheersen van onderhandelen een essentiële vaardigheid die de deur kan openen naar talloze mogelijkheden.

Speeddate tussen ondernemers en politici: Een initiatief voor een ondernemersvriendelijker klimaat

Verslag van het UNIZO speeddate-evenement in Grimbergen waar ondernemers en politici discussiëren over het creëren van een ondernemersvriendelijker klimaat in Vlaams-Brabant.

Voka pleit voor hervorming Vlaamse omgevingsvergunning tijdens verkiezingssessie

Voka pleit voor een hervorming van de Vlaamse omgevingsvergunning om de procedure te vereenvoudigen en de investeringsaantrekkelijkheid van Vlaanderen te vergroten.

CVC Neemt Belang in House of Talents Over

Durfkapitalist CVC koopt een meerderheidsbelang in House of Talents, het gespecialiseerde interimbedrijf gericht op knelpuntberoepen. Ontdek de details van deze strategische overname en wat...

Pensioenhervorming onder vuur door kredietbeoordelaar Fitch en UNIZO

Fitch en UNIZO uiten stevige kritiek op de Belgische pensioenhervorming, waarschuwend voor onvoldoende maatregelen en een mogelijke verlaging van de kredietrating.

Intellectuele eigendom en doelstellingen voor duurzame ontwikkeling: Bouwen aan onze gemeenschappelijke...

Op 26 april 2024 viert de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom samen met de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom de Werelddag van de...

België’s Innovatiepremie Stimuleert Creativiteit zonder Extra Kosten

Ontdek hoe de Belgische Innovatiepremie werknemers beloont voor hun bijdragen aan bedrijfsinnovatie, zonder dat dit leidt tot extra sociale zekerheidsbijdragen.